Részletek

Rövid összefoglalás a projektről:  

A projekt elsődleges célja, hogy Sárospatakon olyan átfogó és részletesen kidolgozott klímastratégia szülessen, amelynek következtében a klímatudatosság beépül az Önkormányzat tervezési rendszerébe, az éghajlatvédelmi szempontok hatékonyan jelennek meg a döntéshozatal minden szintjén. Fontos cél a lakosság minél nagyobb arányú bevonása a folyamatokba, mert az egyének együttműködése nélkül nem képzelhető el a problémakör hatékony kezelése, hisz a lakosság hatásviselője is az éghajlat változásnak. E célt szolgálják a szemléletformálási programok, melynek tervezésekor törekszünk rá, hogy a lakosság minél nagyobb arányban vegyen részt a programokban.

A projekt tervezett tevékenységei:

- Helyi klímastratégia kidolgozása

- Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása

- Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása

- Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára

- Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása

- A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása

- Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése

- A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása

- A honlapunkon belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése

- Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára.

Projekt kezdete: 2019.09.01.

Projekt vége: 2020.12.31.

Szerződött támogatás összege: 18 349 560 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

További információ:

Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. (menedzsment szervezet)

3950 Sárospatak, Kossuth L. út 50.

e-mail: innovo@sarospatak.hu

telefon: +36 47/311-676, +36 20/220-7026

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el